MED.LEF

Het project MED.LEF is een samenwerking tussen Click F1, De Maakruimte en Stichting PCOU/Willibrord. Het doel is het ontwerpen van een doorgaande leerlijn voor het PO. Leerkrachten krijgen handvatten en ontwikkelen vaardigheden om media-educatie te verbinden aan verschillende kunstdisciplines. Het project bestaat uit verschillende fases en werkgroepen. De stuurgroep ontwikkelt in samenwerking met de onderwijsgroep lesmateriaal en past bestaand materiaal aan in het kader van het project. Er komt een volledig lespakket met presentaties, leerkracht-handleidingen, leerling-opdrachten en instructiekaarten. De onderwijsgroep krijgt trainingen in het gebruik van het lesmateriaal en geeft feedback op basis waarvan het materiaal weer wordt aangepast. De leerlingen gaan aan de slag met het materiaal en worden hierin door de leerkrachten begeleid. Ook deze ervaringen worden meegenomen in het door ontwikkelen van de modules. Het uiteindelijke materiaal komt onder beheer van de onderwijsgroep waardoor het in de school een plek krijgt. Er zullen gedurende het project ook andere culturele instellingen worden betrokken. Er worden tien digitale maakplaats-vragen uitgezet bij de cultuurmakers, die tijdens trainingen met de mediacoaches worden uitgewerkt en samen met de Digitale mediamakers en onderwijsmakers worden omgezet naar materiaal voor MED.LEF.