Het podium is van ons allemaal!

Poppodium De Kroepoekfabriek en theater Stadsgehoorzaal organiseren samen het project ‘Het podium is van ons allemaal!’. Zij zien ‘meemaken’ als het delen van mogelijkheden zoals kennis, publiek en middelen met de lokale gemeenschap, waarbij ze als organisatie actief en faciliterend ondersteunen. De podia hebben hier al ervaring mee en bouwen dit nu verder uit.

De podia willen vier communities opstarten rond vier thema’s die leven in de regio: diversiteit, armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. De doelgroepen voor de te vormen communities zijn stadsbewoners met diverse culturele achtergronden, jongeren, ouderen en laaggeletterden. Om de thema’s in te vullen met activiteiten en hier doelgroepen bij te betrekken, organiseren de Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal bijeenkomsten met aan thema’s verbonden stakeholders.

Tijdens de bijeenkomsten worden lokale behoeften geïnventariseerd en vormen zich communities van inwoners en stakeholders uit de regio. De gevormde communities ontwikkelen per thema 12 evenementen. Deze worden verdeeld over beide podia. Vanuit de podia is een projectleider betrokken bij alle netwerkbijeenkomsten en de directie is met name nauw betrokken bij de te vormen communities. De aanvoerders van de communities krijgen training in het onderhouden van een community, waarbij ook zaken als projectontwikkeling en uitvoering en het betrekken van de juiste partners meegenomen worden. Er wordt toegewerkt naar communities en netwerken die zelfstandig kunnen bestaan.