De Staat van Deventer

De Deventer Schouwburg stelt zich, als Podium van de Stad, sinds 2010 open voor initiatieven uit de stad. Dit is gegroeid van het ondersteunen van initiatieven op financieel en organisatorisch vlak naar het bevorderen van de actieve deelname van maatschappelijke groeperingen aan de programmering. Om de begeleiding beter te borgen zijn sinds 2015, naast een productieleider voor stadsprojecten, een medewerker voor culturele evenementen en educatie en een medewerker vrijwilligers en begeleidingen van mensen met een afstand tot de maatschappij aangesteld.

De bedrijfsstructuur is aangepast van aanbodgericht naar projectgericht waarbij alle afdelingen ondersteunend moeten zijn aan de projecten. De totale programmering wordt samengevat onder de naam ‘Podium van de stad’.

Met drie jonge programmamakers wil de schouwburg drie doelgroepen gaan betrekken: senioren, gezinnen en volwassenen. Het doel is om vernieuwende programma’s te maken die de theaterprogrammering gaan ‘bestuiven en openbreken’. Om de twee maanden wordt met de doelgroepen een programma over de politieke, maatschappelijke en culturele agenda van de stad gemaakt en per doelgroep wordt een ‘projectenbank’ opgezet. Dit is een werkmethode waarbij ideeën vanuit de doelgroepen verzameld worden, uitgewerkt en gefaciliteerd. Na een pilot van twee jaar wil de schouwburg dit onderdeel deel laten uitmaken van de reguliere podiumactiviteiten.