Oldenzaal - Twents Zilver

Twents Zilver Kwiek met Kunst

Actieve kunstbeoefening blijkt bij uitstek een middel om gezonder en gelukkiger oud te worden. Dit zeggen steeds meer onderzoekers. Samen creëren geeft de kracht van plezier, houdt je brein lenig, verbreedt je horizon, brengt nieuwe ontmoetingen en geeft zin in én aan de dag. Ook omdat via kunst mooie verbindingen tussen verschillende generaties kunnen ontstaan die de inclusieve samenleving dichterbij brengt. 

Het doel van Twents Zilver is om ouderen aan te zetten tot cultuurparticipatie. Een groep van speciaal opgeleide Kwiekmakers zet hun talent in om te luisteren naar het verhaal van ouderen in Oldenzaal en om dat verhaal op een kunstzinnige manier te vertalen. Samen op kunst-avontuur! Daarnaast organiseert Twents Zilver o.a. inspiratiebijeenkomsten en Kwiekcafés, om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.