Lelystad - Kunst en Cultuur op leeftijd

Het project 'Lelystad verbindt; Kunst en Cultuur op leeftijd' is een initiatief van stichting Kubus. Zij wil de komende twee jaar de verankering van het kunstzinnig aanbod voor ouderen binnen de reguliere bedrijfsvoering bewerkstelligen.

Dit denkt Kubus te bereiken door het leveren van maatwerk, het opzetten van een netwerk van vertegenwoordigers uit ouderenorganisaties, de doorontwikkeling en verbinding van reeds succesvolle kunstzinnige projecten met ouderen en deskundigheidsbevordering van zorg- en kunstprofessionals en van vrijwilligers/mantelzorgers.

De stichting werkt in dit project samen met Welzijn Lelystad en Woonzorg Flevoland, Overleg Samenwerkende Ouderen Lelystad en LelystadDoet!, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, ouderenbonden, Interkerkelijk Diaconaal Overleg, de senioren-zomeracademie, verzekeringsmaatschappijen én de gemeente Lelystad.

Tijdens de uitvoering van het project kijkt Kubus naar het resultaat en de verduurzaming van succesvolle activiteiten rondom cultuurparticipatie door ouderen binnen het gemeentelijke cultuur- en Wmo-beleid. De activiteiten omvatten onder meer een buddy-traject, vier pilotprojecten, vier voorstellingen van ouderen samen met middelbare scholieren, de organisatie van acht buurtkamers en drie trainingen in deskundigheidsbevordering.