Arnhem - Het bruist aan de Rijn

Sensation Grey 2019

Onder de noemer Het bruist aan de Rijn gaat cultureel centrum Rozet met een groot aantal samenwerkingspartners uit de kunsten en zorg & welzijn aan de slag met het ontwikkelen en uitbreiden van mooie kunstparticipatieprojecten voor ouderen

Ze werken samen aan: deskundigheidsbevordering, werving en ondersteuning van vrijwilligers, ontwikkeling van nieuwe programma’s en de communicatie en implementatie van de activiteiten in het Wmo-beleid. De doelstellingen zijn (her)ontdekking van talent, meedoen en een intensievere samenwerking tussen de partners.

Arnhem start ook met een aantal nieuwe projecten. Bij de samenstelling van het programma kijkt Rozet naar een variëteit in het aanbod en naar een goede verdeling over de verschillende groepen ouderen en hun voorkeuren.

De ouderen krijgen ook zelf de ruimte om initiatieven te ontwikkelen. Rode draden in het programma zijn het kunstcafé als centraal platform, vijf verschillende artistieke workshops en de vrijwilligers als uitvoerders en ambassadeurs.