Zeeland - Radio Geluk

Kleuter zingt samen met bewoner in Zeeuwse zorginstelling

Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool organiseert binnen de Age Friendly Cultural Cities-regeling het programma Radio Geluk. De doelstelling van dit intergenerationele muziekproject is het stimuleren, verbeteren en verduurzamen van actieve muziek-cultuurparticipatie door ouderen in de Zeeuwse gemeenten Middelburg, Veere, Hulst, Borsele, Goes en Kapelle. Dit wordt bereikt door een samenwerking tot stand te brengen tussen de gemeenten, instellingen voor ouderenzorg in de gemeenten en De Zeeuwse Muziekschool. De Zeeuwse Muziekschool heeft zich de laatste jaren al toegelegd op uitbreiding van haar traditionele aanbod, onder meer op het gebied van ouderenparticipatie. De muziekschool investeert in expertise om deze vorm van muzikale verrijking van het dagelijks leven van ouderen te vergroten.

Programmaonderdelen
Inhoudelijk bestaat Radio Geluk uit een aantal muzikale activiteiten in kleine en grotere verbanden. Die variëren van koren met een onbeperkte bezetting en geheugenkoren speciaal voor dementerenden tot meespeelconcerten en zelfs vormen van individuele begeleiding en ondersteuning. De vier programmaonderdelen zijn:

-Zeg ken jij de Mosselman: een serie van tien lessen voor kleuters samen met bewoners van een zorgcentrum.
-Geef Muziek Cadeau: door muzikale cadeautjes ontstaat een band tussen de gever (basisscholier) en ontvanger (oudere).
-Het Koor met Uitdaging: zingen met gemiddeld dertig koorleden uit verzorgingshuizen.
-Geheugenkoor: 'Zingen maakt Gezond': voor mensen met dementie.

Netwerkvorming
Omdat sprake is van belanghebbenden vanuit de zes deelnemende gemeenten, meerdere zorginstellingen en de Zeeuwse Muziekschool wordt gedurende de looptijd van het project een aantal bijeenkomsten gepland voor monitoring, evaluatie en netwerkvorming.