Edam-Volendam - Oude Meesters

Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuiswerk Volendam initieert het project Oude Meesters in Edam-Volendam. Het doel is om kwetsbare inwoners door kunst en cultuur te stimuleren (zo lang mogelijk) mee te doen, zich te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij. Dit gebeurt door senioren op een vernieuwende en uitdagende manier te betrekken bij kunst en cultuur.

De gemeente omvat elf kernen. De dorpen en de stad Edam kennen elk een eigen cultuur en een eigen culturele infrastructuur. Daarom kiest de stichting ervoor om meerdere deelprojecten op te zetten, zodat ingespeeld kan worden op de lokale situatie. In elke dorpskern staat een kunstdiscipline centraal, die vertaald wordt naar verschillende werkvormen. Soms gaat het om een reeks workshops, soms om een cursus, een route of een markt. Senioren worden als (mee) maker betrokken bij het project.

De gemeente kent een verscheidenheid aan culturele (amateur)verenigingen. Deze worden gematcht met professionele makers, met als doel een blijvende kwalitatieve impuls te geven aan de inbedding van de activiteiten. In totaal organiseert de stichting negen deelprojecten. Alle deelprojecten, workshops en cursussen monden uit in een eindfestival.