's-Hertogenbosch - Lang Leve...!

Dansvisite van het Dansnest - C: Mike Harris

Stichting Het Makershuis initieert in het kader van de Age Friendly Cultural Cities-regeling het project Lang Leve…! Dit project sluit inhoudelijk aan bij de doelen van de gemeentelijke programmalijnen Meemaken en Meedoen.

Met dit programma richt 's-Hertogenbosch zich onder meer op het actief meedoen door ouderen aan kunstbeoefening. Lang Leve…! kent een brede samenwerking tussen de Academie voor Beeldvorming, Gemeente 's-Hertogenbosch, zorg- en welzijnsorganisaties Van Neynsel en WelzijnDivers, Willem Twee Concertzaal en andere culturele podia, onderzoekers van Universiteit Lunenburg en Kunstbalie, dansgroep Dansnest en ouderen.

Artistieke interventies
De centrale vraag binnen de samenwerking is: hoe kunnen we in 's-Hertogenbosch met artistieke interventies gevoelens van regieverlies van langer thuiswonende ouderen verminderen en zelfredzaamheid en zelfbewustzijn duurzaam vergroten? De multidisciplinaire partners ontwikkelen een interactief dansproject, gezamenlijke bezoeken van concerten en een fysieke bewegingsmethode. Zo worden dans, beweging, muziek en geluid gebruikt om bij te dragen aan vitaliteit en duurzame sociale contacten van ouderen, aan een sterkere connectie tussen ouderen en hun mantelzorger en aan zelfredzaamheid.

Methodiekbeschrijving
De betrokken culturele partijen en de gemeente ontwikkelen gezamenlijk kennis om het programma-aanbod en de werkwijze meer open te stellen voor ouderen. Het is de intentie van de betrokken organisaties om Lang Leve...! onderdeel te maken van een proces van monitoring en methodiekbeschrijving van de Academie voor Beeldvorming. Door ouderen als ervaringsdeskundige vrijwilligers actief mee te laten doen, willen de instellingen de te ontwerpen interventies beter afstemmen op de vraag.