Alkmaar - Dag en Dauw

Onder de noemer Dag & Dauw werkt Bibliotheek Kennemerwaard samen met Artiance aan een doorontwikkeling van activiteiten voor senioren die in 2015 zijn gestart. Vitale senioren zijn producenten van hun eigen sociale en culturele activiteiten. Daarmee past het project naadloos in de Age Friendly Cultural City-regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Naar de wijken

Door het succes van het project in het centrum van Alkmaar is eind 2016 het idee ontstaan om Dag & Dauw naar de wijken te brengen. Het doel is om binnen het eerste jaar in vijf wijken vrijwillige programmateams op te richten of uit te breiden. De gemeente Alkmaar speelt een actieve rol in de werving van de wijken en het erbij betrekken van de juiste zorg- en wijkpartners. Deze partners wijzen een activiteitenbegeleider aan die actief deel uitmaakt van het programmateam. Zo worden de partners inhoudelijk betrokken bij de precieze invulling in hun wijk. Naar behoefte varieert die van informatieve bijeenkomsten tot activiteiten als workshops, rondleidingen, lezingen of voorstellingen. Na het tweede jaar vindt een evaluatie plaats.

Kennisuitwisseling

Twee jaarlijkse kennisuitwisselingsdagen dienen ter ondersteuning van de teamcoördinatoren. Hiervoor krijgen ook (potentiële) partners uit de culturele, maatschappelijke en zorgsector een uitnodiging. Aan de hand van de ervaringen van Dag & Dauw worden zij uitgedaagd breder na te denken over kansen voor samenwerking rond het stimuleren van ouderenparticipatie. De kennisuitwisselingsdagen vormen de voorbereiding op de eindmanifestatie. Zo krijgen inhoud en organisatie vorm in co-creatie met alle partners.