Roermond - Age Friendly Cultural City

Age Friendly City Roermond zet ouderen in als producenten van kunst en cultuur. In het coalitieakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat Roermond investeert in cultuur als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid, depressie en laaggeletterdheid. Het doel is om cultuur meer te gebruiken ter versterking van vitaliteit bij ouderen en om hun actieve deelname te behouden en te bevorderen.

Met dat doel voor ogen slaan ECI cultuurfabriek, Welzijnsorganisatie Wel.kom, de Koninklijke Harmonie Roermond en de gemeente Roermond de handen ineen en ontwikkelen een overkoepelend cultureel project, genaamd Age Friendly Cultural City Roermond. Dit fungeert als een keurmerk waaronder in 2019 en 2020 vijf deelprojecten vallen: een theatervoorstelling, drie verschillende workshops en muziekklassen.

Uitgangspunt bij alle deelprojecten is om ouderen zelf aan het woord te laten, om in te spelen op hun vragen en wensen. Om de Age Friendly-activiteiten in Roermond te realiseren wordt een projectorganisatie opgezet. Een speciaal aangestelde zakelijk leider en in het tweede jaar een curator zoeken naar meer verbinding tussen en verdere verankering van de projecten.