Haarlem - Haarlems Goud

Deelnemer filmt tijdens project BuurtBlik

In het kader van de Age Friendly Cultural Cities-regeling initieert de stichting Hart 'Haarlems Goud', een intergenerationeel project met kunstzinnige, maatschappelijke en sociale impact. De stichting biedt vier inhoudelijke programmalijnen aan in de disciplines video & film, fotografie, muziek en oral history.

Verschillende doelgroepen
Binnen Haarlems Goud zetten de organisaties Hart, Dock en Haarlem Effect hun kennis en netwerk in om deelnemers te werven, locaties te vinden, het bereik te vergroten en voor praktische en inhoudelijke ondersteuning. In samenspraak met deze drie organisaties organiseren vier inhoudelijke partners (BuurtBLIK, Stichting Zaaigoed, Stichting Care & Culture en DubbelBelicht) concrete activiteiten. De activiteiten richten zich op verschillende doelgroepen, van film maken voor krasse knarren tot koorzang voor kwetsbare en demente ouderen.

Het samenwerkingsnetwerk richt zich vooral op de wijken waar kunst en cultuur niet vanzelfsprekend zijn: Schalkwijk, Haarlem-Oost en Haarlem-Noord. In de loop van het project gaan de initiatiefnemers actief op zoek naar nieuwe initiatieven om zo het netwerk rondom Haarlems Goud te vergroten en een basis te leggen voor toekomstige projecten.

Manifestatie
Haarlems Goud sluit eind 2018 af met een slotmanifestatie. Dit geeft alle projecten een extra motivatie om de beoogde resultaten te bereiken. Daarnaast organiseert de stichting twee netwerkbijeenkomsten voor en met organisaties die zich in Haarlem inzetten voor ouderen en cultuur. De gemeentelijke matching komt vanuit het programma Cultuur en het Sociale Domein.