Helmond - Hart voor ouderen

Het samenwerkingsverband HART zet de schouders onder het tweejarige project Hart voor ouderen. Age Friendly Cultural Cities Helmond. Museum Helmond, Theater Speelhuis, de Cacaofabriek, de Bibliotheek Helmond-Peel en de welzijnsinstelling LEVgroep werken samen aan het bereiken en activeren van kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. HART combineert een stedelijke met een wijkgerichte aanpak, met het accent op de wijken. In 2019 gaan ze met alle partners een cultureel programma aanbieden onder de naam 'Lang Leve Cultuur'.

Bekijk het filmpje van de uitreiking van het programmaboekje waar ouderen ook over meegedacht hebben.

Familieverbanden
Het samenwerkingsverband onderzoekt in hoeverre het bestaande culturele aanbod toegankelijk is voor ouderen en welke componenten kunnen worden toegevoegd om ouderen zelf te laten participeren. Daarnaast bundelen professionele culturele instellingen hun activiteiten door een gemeenschappelijk thema te kiezen en richten zich daarbij specifiek op ouderen. In 2018 is het thema 'familieverbanden'. Zo zullen de deelnemers onder meer gezamenlijke herinneringen en verhalen ophalen en zullen verbindingen tussen generaties ontstaan.

Buddy’s
De ontwikkeling van laagdrempelige en toegankelijke vormen van culturele dagbesteding verhoogt de actieve cultuurparticipatie van ouderen. Dit aanbod wordt op basis van een behoefteonderzoek nader ingevuld. Om de mobiliteit te vergroten koppelt HART buddy's aan nog thuiswonende ouderen. Zij bieden gezelschap én helpen de drempel voor ouderen te verlagen om deel te nemen aan culturele activiteiten.