Rituale (AT)

Het project Rituale (AT) van Stichting Tegentijd en Sommerblut Kulturfestival benadert rituelen vanuit de wens ze op een artistieke wijze vorm te geven. Deze Nederlands-Duitse samenwerking is een combinatie van creatie, participatie en presentatie en zal deels in Keulen en deels in Eindhoven plaatsvinden. Het project start met een breed onderzoek naar rituelen. Daarna volgt een ontwikkeltraject met verdiepend onderzoek, repetities en masterclasses. Tijdens dit traject zijn er voorstellingen van de uiteindelijke performance in zowel Nederland als Duitsland. De uitvoerende groep is een gelegenheidsformatie bestaande uit dansers/performers uit de kunstenaarscollectieven United Cowboys en 678performance. Uitwisseling met en interventie van andere kunstenaars zijn essentieel. Het project beoogt het publiek actief te laten deelnemen aan het proces via masterclasses, lezingen en reflectiemomenten.