Kartoffelburen

Theatergroep de PeerGroup uit Donderen (Drenthe) en Das Letzte Kleinod uit Schiffdorf, Duitsland, maken in de zomer van 2013 op een aardappelakker gezamenlijk een theatervoorstelling met twintig jongeren tussen 14 en 18 jaar. De jongeren gaan op zoek naar zowel de geschiedenis als de huidige werkelijkheid van dit ‘cultuurlandschap’. Ze zoeken sporen uit het verleden, spreken bewoners en kenners van de directe omgeving en vertalen dit naar theatrale scenes. Er wordt gewerkt naar een voorstelling die in beide landen vier maal te zien zal zijn. Het project stimuleert plattelandsjongeren uit beide landen om zich op een artistieke manier tot de eigen omgeving te verhouden en maakt hen bewust van hun gemeenschappelijke culturele identiteit. De jongeren worden begeleid door een team van professionele theatermakers samengesteld uit beide theatergroepen.