Ambacht in Beeld Festival

Sinds 2013 organiseert Windy Miller het Ambacht in Beeld Festival. Dit evenement begon als documentairefilmfestival en is uitgegroeid tot een live ambachtenfestival. Niet de verkoop van ambachtelijke producten, maar het maken, leren en waarderen van ambacht staat centraal tijdens dit festival. Met haar programma wil Windy Miller het imago en de zichtbaarheid van ambachten vergroten, erfgoedgemeenschappen versterken en een nieuwe generatie beoefenaars werven. Hierbij stelt Windy Miller enthousiasmering en kennisoverdracht van amateur tot en met meester centraal. Vanaf 2015 vindt het festival jaarlijks plaats in De Hallen in Amsterdam. Gedurende een weekend in september verzorgen (meester)ambachtslieden demonstraties, workshops en masterclasses. Daarnaast zijn er lezingen, performances en vertoningen van ambachtsfilms in De Filmhallen en worden er (scholen)workshops voor kinderen en jongeren verzorgd. Alle activiteiten zijn gericht op een breed publiek. Daarnaast start Windy Miller in mei met workshops ‘ambachtsfilms maken’ voor basisschoolkinderen en volwassenen. Ook organiseert zij jaarlijks voorafgaand aan het festival een symposium over maatschappelijke vraagstukken rondom ambacht.

Vanaf 2017 worden er ook diverse satellietactiviteiten door heel Nederland georganiseerd: een ‘best of’ documentaireprogramma in filmhuizen, masterclasses op locatie, lezingen in samenwerking met streekmusea en educatieve programma’s in diverse steden.