Garage TDI

Garage TDI heeft een eigen jeugdtheaterschool, Honk N, waar jongeren vanaf 14 jaar na een auditie kunnen deelnemen aan de opleiding Garage TDI Talent. Naast de kernactiviteit talentontwikkeling en educatie op scholen maakt Garage TDI met professionele acteurs en dansers voorstellingen voor kinderen en jongeren. Kerntaak is het opsporen en opleiden van jong theatertalent en hen succesvol begeleiden naar een hbo-theateropleiding. Ze wil bij jongeren een brede interesse kweken in het theatervak en de wereld waarin zij leven. Naast het trainen van het theaterambacht besteedt ze aandacht aan eigenschappen als creërend vermogen, eigenheid, creativiteit, zelfreflectie, communicatieve vaardigheden, een onderzoekende houding, ondernemerschap en flexibiliteit. Deze vormen een rode draad in het curriculum, waarbinnen de deelnemer een leerlijn op maat krijgt.

Garage TDI constateert een behoefte aan nieuwe verhalen, vormen en makers. Daarom wil zij blijven investeren in vernieuwing van haar programma, onder meer met haar medialaboratorium waar cross-overs gemaakt worden met film, nieuwe media, de digitale wereld, robotica en sensortechnologie. Daarnaast wil ze vanaf 2016 een internationaal jeugdtheaterfestival, getiteld Art of Wonder, opzetten.