REC

Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer vraagt geld aan voor het project 'REC' een vakantie-activiteit in de herfstvakantie voor 25 jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Er wordt naar gestreefd om 8 tot 9 jongeren met een Zoetermeerpas (gratis) te laten deelnemen aan de activiteit. De overige 16/17 jongeren betalen € 60,-- voor het gehele programma inclusief muziekdragers en snacks & drinken.

Met project REC leren de jongeren in 3 dagen (12.00 uur tot 17.00 uur) een nummer te schrijven en dit op te nemen in een professionele studio. Het programma is als volgt opgebouwd: dag een wordt gestart met het schrijven van het nummer, dag 2 gaan ze de studio in voor hun eerste opnames en op de derde en laatste dag worden de puntjes op de i gezet in de studio's bij de eindproductie. Hiervoor is een docentenpool van 6 gerenommeerde docenten (voorlopig) samengesteld, een projectteam opgezet vanuit CKC & Partners (4 personen) en een pool met docent-assistenten (4 personen) en vrijwilligers (4 personen).

Het project komt voort uit feedback van lopende projecten bij deze doelgroep en de klankbordgroep jongeren van CKC & Partners. CKC & Partners organiseert het project. De jongeren hebben input in de inhoudelijke ontwikkeling van het programma. Beide organisaties zetten zich in voor de promotie en werving van de deelnemers via het eigen netwerk.