Hi there

De Waterlandse Harmonie wil met het project Hi there! een intensieve samenwerking aangaan met het IPC. Dit vormt de volgende stap na een eerder project, waarbij enkele muzikanten van het IPC improviseerden op muziek gespeeld door de harmonie. Leden van de Waterlandse Harmonie krijgen workshops van het IPC om nu ook zelf gaan improviseren. Het resultaat daarvan wordt onder andere uitgevoerd in het BIMhuis en in Bildung. Daar worden ook twee workshops voor kinderen gegeven, één voor kinderen die nog geen instrument bespelen en een voor die dat wel doen.