Iedereen is Kunstenaar

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond wil in samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) en 3 tot 5 (v)so scholen zorgen dat 22 jonge mensen met een beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar in hun vrije tijd cultuur gaan beoefenen. Het project verbindt Rotterdamse (culturele)instellingen en kinderen/jongeren met een beperking en streeft naar inclusieve cultuurparticipatie in de stad.

Hiervoor wordt een cultuurcoach aangesteld die de scholen bezoekt, huisbezoeken aflegt en ontwikkelingstrajecten opzet met de cultuurmakers en hun ouder en/of begeleiders. Er worden verder twaalf culturele middagen georganiseerd die resulteren in een klein festival.