De Zingende Postduif

Stichting Music Matters vraagt een samenwerksubsidie aan voor het project De Zingende Postduif, dat plaatsvindt van 9 juni tot 1 september 2019. Middels dit project wil de aanvrager een internationale samenwerking aangaan met de Surinaamse organisaties Stichting Rooms Katholiek Basisonderwijs (RKBO) en Stichting DeyShanns. Het project is gericht op de bevordering van de muziekeducatie in zowel Nederland als Suriname, waarbij liedjes uit de traditionele Saramakaans/Aukaanse cultuur (immaterieel erfgoed) en uit het liedboek Toontaal als uitgangspunt worden genomen. Hierdoor vindt er een muzikale uitwisseling plaats tussen leerlingen van basisscholen in Boven-Suriname en Rotterdam.

Het doel van het project is tweeledig. Het is aan de ene kant erop gericht om het muziekonderwijs in Suriname te actualiseren en bevorderen, aan de andere kant is het erop gericht om aan de behoefte te voldoen om het curriculum in Nederland beter aan te laten sluiten op de grotere diversiteit aan culturen in de klas (in dit geval, specifiek Surinaams). Het project bestaat onder andere uit het geven van workshops op basisscholen (5 tot 7) in Boven-Suriname, het vastleggen van de liedjes (het erfgoed) middels audio- en video opnamen, het maken van een zangles voor het lescurriculum voor zowel in Nederland als Suriname en optredens door de leerlingen ten overstaande van publiek. De terugkoppeling aan het Nederlandse veld van de leerervaring en opgedane kennis, wil de aanvrager realiseren door de resultaten van het project beschikbaar te maken via de website van ZangExpress (bereik van 50.000 leerlingen), middels kennisdeling binnen het samenwerkingsverband Muziekcoalitie (Rotterdam) en door beschikbaar te zijn om kennis te delen en uit te wisselen middels het eigen netwerk en communicatiekanalen, via de kanalen van andere partijen, en via conferenties en landelijke bijeenkomsten. Daarbij is Kenny B ambassadeur van dit project, wat inhoudt dat hij een liedje zal inzingen (met videoclip) en een zangles zal ontwikkelen voor ZangExpress.