EAST - OOST - OST - Rariteitenkabinet en Stromend Blauw

De Rode Loper op School organiseert sinds 2000 cultuureducatieve programma's voor het PO in Amsterdam Oost. Hierbij betrekt zij de omgeving en de kunstinstellingen uit het stadsdeel.

De organisatie, die in 2020 haar 20-jarig jubileum viert, is nieuwsgierig hoe cultuureducatie in andere landen en vergelijkbare steden wordt georganiseerd. In 2019 en 2020 organiseert zij daarom een internationale uitwisseling tussen Oost Londen, Amsterdam Oost en Oost Berlijn: EAST-OOST-OST. Deelnemers zijn schoolkinderen van 4 tot 12 jaar uit deze wijken. De uitwisselingsprojecten zijn: Rariteitenkabinet en Stromend Blauw. De uitwisseling van deze cultuureducatie-projecten vindt plaats op basisscholen en in (kinder-)musea. De kunstdocenten en cultuureducatieve begeleiders reizen tussen de steden.

Doelstellingen van de uitwisseling zijn onder meer het uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot buurtgerichte cultuureducatie en het uitwisselen van lesmethodieken tussen educatieve instellingen uit Amsterdam, Londen en Berlijn. De uitwisseling zal in het najaar van 2020 uitmonden in de eerste Amsterdamse KinderBiënnale. Tijdens deze KinderBiënnale worden de resultaten van de projecten gepresenteerd aan een breed publiek. Rode draad van zowel de uitwisselingsprojecten als van de KinderBiënnale is dat de stad wordt bekeken door de ogen van een kind.