nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Zelf gemaakt!

Stichting Framer Framed is een platform voor hedendaagse kunst en visuele cultuur dat zich kritisch opstelt tegenover het dominante kunstdiscours. Ze organiseert het project ‘Zelf gemaakt!’, waarin zij samenwerkt met Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Kolom Praktijkcollege Noord in Amsterdam. Samen onderzoeken ze hoe kunsteducatie kan bijdragen aan een kritische en reflectieve houding bij de leerlingen van het praktijkcollege en hoe met cultuureducatie het creatief en probleemoplossend vermogen kan worden vergroot.

Hiervoor zetten Framer Framed en de OBA ieder een kunstdocent in die op school samen lessen in uiteenlopende disciplines verzorgen, passend bij de interesses van de leerlingen. De leerlingen maken kennis met de discipline, verdiepen zich vervolgens in de toepassing ervan en maken in gastlessen kennis met kunstenaars. Als afsluiting presenteren ze hun gemaakte werk, op school en in de wijk. In twee schooljaren bereikt dit project 120 unieke leerlingen. Daarnaast delen de instellingen, kunstdocenten en het schoolteam kennis en ervaring met elkaar.