nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Proeftuin XL

Stichting Rijnbrink initieert het project ‘Proeftuin XL’. Hierin werkt zij samen met twee scholen van SG Eekeringe (vmbo en praktijkonderwijs) en met Tromp Meesters (voortgezet speciaal onderwijs), beide in Steenwijk. Leerlingen en docenten onderzoeken onder leiding van een hovenier hoe leerlingen hun eigen leervraag kunnen ontwikkelen. Deze wordt vakoverstijgend beantwoord met behulp van kunstenaars en andere experts.

Docenten leren hoe ze dit proces binnen hun eigen vakgebied kunnen inzetten en uitvoeren. Dit moet leiden tot nieuwe onderwijsvormen, die geborgd worden in de scholen. In deze onderwijsvormen krijgen leerlingen de ruimte zelf vragen te formuleren over zaken die hen bezighouden en die te onderzoeken. Het project loopt twee schooljaren, waarin naast de betrokken docenten vijfhonderd leerlingen worden bereikt.