nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ik in de wereld

Stichting Kunstenhuis De Bilt-Zeist organiseert samen met de NXT-scholen in Doorn en Maarsbergen het project ‘Ik in de wereld’. Kunstenhuis biedt in de gemeentes De Bilt, Soest en Zeist kunst, cultuur, ontwikkeling en informatie aan via cursussen, bibliotheken, podia, onderwijsprojecten en maatschappelijke projecten. Het doel van dit project is een vakverbindende leerlijn burgerschap voor de onderbouw te ontwikkelen, die burgerschap beter in het lesprogramma integreert en ook beter aansluit bij het lesprogramma in de bovenbouw.

NTX wil leerlingen opleiden tot kritische, cultureel en maatschappelijk bewuste leerlingen. Het project voor alle vmbo leerlingen van leerjaar 1 en 2 op de twee scholen stelt zich ten doel leerlingen bewust te maken van de link tussen kunst en de maatschappij. Het stimuleert de leerlingen kritisch na te denken over wie ze zijn binnen de maatschappij en leert ze dit te uiten via dans, theater, muziek en beeldende kunst. Elk voorjaar krijgen de leerlingen zes weken lang lessen en workshops van hun eigen docenten en van een docent van Kunstenhuis rondom het thema ‘Ik in de wereld’. Daarin werken zij toe naar een presentatie in de zevende week.