nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Wij Zijn De Stad

Bureau Ruimtekoers, onderdeel van Stichting Halfvol, organiseert samen met het Olympus College het project ‘Wij zijn de stad’. Bureau Ruimtekoers is een instelling voor participatief ontwerp en gemeenschapskunst in de leefomgeving. Het heeft ervaring met het maken van kunst midden in de samenleving met allerlei verschillende doelgroepen, waaronder jongeren. Het ontwikkelen van cultuureducatie met jongeren en educatieve partners is daarbij al langer een ambitie.

Met dit project onderzoeken de leerlingen en de partners hun nieuwe samenwerking en de mogelijkheden van cultuureducatie binnen praktijkgericht leren in een maatschappelijke context. De leerlingen maken en presenteren met professionele filmmakers een eigen filmisch manifest over hun ervaringen en ontmoetingen in Malburgen, de wijk waar hun school staat. Zo ontwikkelen zij creatief vermogen, zelfstandigheid en organisatorische vaardigheden. Immers, door via dit creatieve maakproces te reflecteren op de ontmoetingen met betrokkenen in de wijk leren de jongeren meer over hun eigen positie in en houding ten opzichte van de samenleving.