nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Atelier Vrijheid in beeld

Stichting Trias ontwikkelt het project ‘Atelier van de Vrijheid’. Het gaat om een samenwerking tussen kunstencentrum Trias en Rijswijk en Welzijn Rijswijk. Drie groepen van vijftien vrouwen die voor oorlog gevlucht zijn uit Syrië, Palestina, Eritrea, Soedan, Egypte, Iran, Afghanistan en Irak komen wekelijks samen in een atelier om hun ervaringen om te zetten in kunstuitingen. De deelnemers worden aangesproken op hun talent, niet op hun trauma of vluchtelingenverhaal. Ze worden uitgenodigd via van kunst hun perspectief op vrijheid te onderzoeken.

De doelgroep bestaat uit gevluchte vrouwen die niet of nauwelijks Nederlands spreken en weinig de deur uitgaan. Hun werk mondt uit in een presentatie die aanleiding geeft tot dialoog met zichzelf, met elkaar, met hun familie en met de bewoners van Rijswijk. De presentatie komt tot stand onder leiding van ervaren theatermaker Sylvia Bos en kan de vorm krijgen van theater, dans, film of beeldend. Trias werkt daarbij met de cultuuranker-methodiek, die in Den Haag en omgeving wordt gebruikt voor laagdrempelige cultuurparticipatie.