Bouwen met Creativiteit

In het partnerschap Cultuurwinkel Breda zetten gemeente, onderwijs en de culturele sector de komende jaren de creativiteitsontwikkeling van de leerling centraal, in aansluiting op de Strategische Onderwijsagenda Breda. Het onderwerp staat daarmee ook op de agenda van het overleg van lokale onderwijsbestuurders.

Er zijn vijf projectdoelstellingen:

1. doorontwikkelen en implementeren van De Ontdekking;

2. bevorderen deskundigheid in het onderwijs en het culturele veld;

3. samenbrengen van De Culturele Ladekast en De Cultuur Loper;

4. versterken van de relatie van het onderwijs met de culturele omgeving;

5. betrekken van de kinderopvang.

Fasering

In de eerste twee jaar wordt de deskundigheid in het culturele veld bevorderd op het gebied van onderwijs en een goed educatief aanbod. Aan de andere kant worden scholen aangespoord zich meer verantwoordelijk te voelen. Daarna wordt De Ontdekking onderdeel van de basisdienstverlening in de stad. De Cultuur Loper helpt scholen cultuur in het onderwijscurriculum op te nemen. Scholen werken met culturele partners aan de uitvoering van de activiteitenplannen.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met de pabo: aan een scholingsaanbod voor cultuur en creativiteit (voor deskundigheidsbevordering), aan een leergemeenschap en aan een innovatieplatform. Voor kennisdeling wordt ook gesproken met de St. Joost Academie.