CMK Den Bosch 2017-2020

Bureau Babel wil kunst- en cultuureducatie binnen het Bossche primair onderwijs verankeren. Twee speerpunten dragen daaraan bij:

1. De Culturele Ladekast, met een doorlopende leerlijn cultuureducatie

2. Het Bosch Leerorkest.

Beide worden deze periode verbreed én verdiept. Verbreding zowel qua aantal deelnemende scholen, als aantal leerlingen per school en verdieping geldt voor die scholen die al een eindje op weg zijn en merken dat ze nog net iets meer nodig hebben.

ook alle activiteiten rond deskundigheidsbevordering staan in dienst van één van deze speerpunten. De trainingen en workshops voor educatief medewerkers en kunstenaars stellen hen in staat om de aansluiting met het onderwijs te verbeteren.