nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Europese jongerenparticipatie in cultureel erfgoed: The Future is Heritage - Internationale samenwerking en kennisdeling tijdens de Heritage Field School

Het project 'Europese jongerenparticipatie in cultureel erfgoed’ komt voort uit een eerdere verkenning naar een Europese samenwerking tijdens de Capacity Building Days, dat is ondersteund vanuit het Fonds via de ontwikkelsubsidie voor internationale samenwerking.

Erfgoed Brabant gaat een internationale samenwerking aan met de Franse organisatie Rempart en de Roemeense partij Arché. Het project is de organisatie en realisatie van een Heritage Field School: een vijfdaagse bijeenkomst waarin Europese jongeren samen met Europese erfgoedprofessionals via workshops, trainingen en dialogen met elkaar aan de slag gaan rond onderwerpen als erfgoed & toerisme, erfgoed & inclusiviteit en erfgoed & gebiedsontwikkeling. Het doel van het project is om op Europees niveau jongerenparticipatie binnen erfgoedbeleid te bevorderen, om het gesprek over een gedeelde Europese identiteit te faciliteren en om intergenerationele kennisdeling rondom erfgoed te stimuleren.

Er zullen zo'n 60 jongeren en 20 professionals uit verschillende Europese landen deelnemen. De kennisdeling aan het Nederlandse veld wordt vormgegeven via onder meer nieuwsbrieven, podcasts, relevante online platformen en het stimuleren van kennisdeling via projectambassadeurs.