nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

dansWEB (spoor 2)

DansWEB komt voort uit het pilotproject Dansen tegen Eenzaamheid, dat gericht was op Maastrichtse ouderen in woonzorgcentra. De positieve ervaring met deze pilot heeft ertoe geleid dat Nederlandse Dansdagen samen met partners uit het sociaal domein structureel dansprogramma’s gaat ontwikkelen voor kwetsbare groepen. Het project dansWEB richt zich op ouderen en mensen met een beperking in zorgcentra en kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs. De samenwerkingspartners willen hen de kracht van dans laten ervaren, als communicatiemiddel en als instrument om je te uiten. Hiertoe organiseren zij activiteiten die in de omgeving van de deelnemers plaatsvinden, zoals (kleinschalige) voorstellingen, workshops en danscafés.