nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Future Me 2.0 (spoor 2)

Stichting Het Binnenstebuiten organiseert het project Future Me 2.0. Dat doet ze in samenwerking met Harreveld Scholengemeenschap en jeugdzorginstelling Horizon. Future Me is een pioniersproject in het onderwijs, waarbij een groeiend aantal jongeren in het vmbo en vso onder begeleiding van professionele kunstenaars en een deelnemende school hun gewenste toekomst ontdekken. De jongeren leren hoe ze hun talenten daarvoor gericht kunnen inzetten. Het Binnenstebuiten is een van de initiatiefnemers van Future Me. Harreveld is een school voor vso, Horizon is in hetzelfde complex gevestigd en biedt gesloten jeugdzorg aan ongeveer zeventig jongeren van 12 tot 18 jaar.

De jongeren zijn voor behandeling opgenomen en hebben op locatie geen toegang tot kunst- en cultuuractiviteiten in de vrije tijd. Daarom gaan de partners het bestaande Future Me-programma uitbreiden en doorontwikkelen, van binnen de school naar buiten de school. Het beoogde eindresultaat is een doorlopend kunst- en cultuuraanbod op maat. Daarbij kunnen de jongeren vanuit de oriëntatie op verschillende kunstdisciplines zelf kiezen waarin zij zich verder willen verdiepen. De betrokken kunstenaars, pedagogisch medewerkers en docenten worden getraind om hen hierin te begeleiden.