Cultuurhelden

13 scholen hebben zich aangemeld voor het Delfste CMK-project Cultuurhelden van Stichting DOK. Hun concrete doelen zijn:

1. Het creatieve proces en de kunstvakken verder verbinden met de eigen onderwijsvisie.

2. Curriculumontwikkeling en implementatie op maat.

3. Verankering van de leerlijnen in de schoolplannen.

4. Het verhogen van het creativiteitsquotiënt (CQ) op scholen.

5. Leerkrachten en kunstdocenten moeten o.a. over de grenzen van leergebieden en disciplines heen kunnen werken, en creatieve processen beter kunnen begeleiden.

Ontwikkeltraject

Alle Cultuurheldscholen volgen een individueel ontwikkeltraject. Daarbij horen teamtrainingen, ontwikkeling en uitvoering van lessen, het ontwikkelcafé, coaching op de werkplek en 'kunstenaar in de klas'. Jaarlijkse netwerkbijeenkomsten, masterclasses, blogs, intervisie voor coördinatoren en coaching van kunstdocenten garanderen voldoende kennisdeling.

DOK wil pabo’s, kunstvakopleidingen en Delftse Cultuurheldscholen laten samenwerken door stage- en afstudeerplekken te creëren en door studenten (vrije) opdrachten te laten uitvoeren op de scholen. Kunstvakopleidingen gaan bovendien vakinhoudelijke trainingen ontwikkelen voor kunstdocenten en leerkrachten.