CMK010

Zestien Rotterdamse culturele instellingen en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam werken onder de noemer CMK010 de komende periode in Rotterdam en Barendrecht samen met één gezamenlijk CmK-programma.

In 2020 moet veertig procent van de deelnemende scholen (met samen zo'n 20.000 basisschoolkinderen) vanuit hun eigen schoolvisie en financiering zelf de invulling van hun cultuuronderwijs bepalen. Het Rotterdams Cultuureducatie Model is opgezet om scholen daarbij hulp op maat te bieden. Scholen zouden voortaan precies moeten weten waar aan te kloppen met hun vragen. De betrokken culturele instellingen geven antwoord in de vorm van passende lesprogramma’s.

Rotterdams Cultuureducatie

Model Het model werkt met beproefde programmalijnen: Overal Muziek, Ateliers in School, Cultuur als Bron van Leren, Werkend Leren, IK IN 010/De stad als verhaal en Stel je voor. Scholen worden ingedeeld naar vier scenario’s: van 'geen samenwerking', via 'komen en gaan' naar 'vragen en aanbieden' tot 'leren en ervaren'. De programmalijnen bestaan uit bouwstenen. Alle elementen die een school nodig heeft om haar scenario goed te kunnen doorlopen, zitten daarin: van een kennismakingsgesprek tot begeleiding bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen.