Verwondering is een noodzaak

De gemeentes Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop en de regio Midden-Holland hebben een gezamenlijke visie op cultuureducatie. Via Stichting Parkvilla gaan ze dan ook samen aan de slag om Cultuur met Kwaliteit te verbreden, te verankeren en te implementeren in het basisonderwijs.

Aanpak

Parkeducatie (een onderdeel van Parkvilla) geeft icc-cursussen en organiseert inspiratiedagen voor het onderwijs en het culturele veld. Het brede programma van Midden-Holland wordt daarbij gekoppeld aan de diepere laag die Alphen en Nieuwkoop hebben ontwikkeld, met onder meer het vijfstappenplan. Zo werkt Parkvilla aan de verankering van cultuureducatie in de scholen en biedt ze leerkrachten en medewerkers van culturele instellingen handvatten om zelfstandig verder te kunnen. Einddoel is een kwalitatieve verdieping.

Samenwerking

Stichting Parkvilla werkt al samen met onder meer Cultuureducatiegroep Leiden (in gezamenlijke lessen cultuureducatie). Verdere samenwerking wordt gestart met een Pabo in Gouda en onderzocht met instellingen voor hoger kunstonderwijs in de Randstad.