nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Totaaltheaterwerkplaats

De Kunstbeweging vraagt subsidie aan voor het project Totaaltheaterwerkplaats. Het doel is om samen met het Esdal College Emmen culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren voor alle eerste- en tweedejaarsleerlingen van het vmbo om hun creativiteit aan te wakkeren en creatief vermogen te ontwikkelen. Het gaat in totaal om 500 leerlingen, die op pragmatische wijze kunst en cultuur zullen verkennen, verdiepen, creëren en presenteren.

Dit doen zij in twee periodes. In de eerste periode oriënteren zij zich door vijf workshops te volgen: theater, theatervormgeving, theatertechniek, audiovisueel & multimedia en dans. Op basis van de brede verkenning kiezen de leerlingen vervolgens drie verdiepende workshops. In de tweede periode kiezen leerlingen één kunstvak en gaan hier twee dagen mee aan de slag om dit af te ronden met een eindpresentatie. De leerlingen worden vooral uitgedaagd met praktische opdrachten en mogen experimenteren met de nieuwe kunstvakken. Daarbij leren zij ook sociale competenties door meerdere rollen aan te nemen zoals die van initiator, uitvoerder of maker.