nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

De Wijk De Wereld

Stichting DWDW realiseert samen met WIJ Groningen het project De Wijk De Wereld. DWDW wil via cultuurprojecten voor en door bewoners van een wijk of dorp veranderingen in het sociale domein tot stand te brengen. Met behulp van professionele theatermakers en kunstenaars verbeeldt DWDW samen met bewoners hun verhalen, creativiteit en geschiedenis. DWDW beoogt daarmee de sociale cohesie en inclusie te vergroten.

DWDW heeft een “methode DWDW” ontwikkeld voor het betrekken van bewoners bij de kunsten en bij hun eigen leefomgeving. De stichting zoekt samenwerking met gemeente en wijkteams en werkt met professionals uit het culturele veld die gespecialiseerd zijn in het werken met amateurs. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen wil DWDW de komende jaren de impact daarvan meten. DWDW werkt samen met WIJ Groningen, een organisatie die mensen in de gemeente Groningen adviseert en ondersteunt om grip te krijgen en te houden op hun eigen leven.