CulturijK

Artiance zet deze periode met ‘CultuurPrimair’ sterk in op het eigenaarschap en verankering van cultuureducatie, waarbij het hele schoolteam aan het curriculum werkt. De individuele trajecten die in de vorige periode ontwikkeld zijn, maken gefaseerd plaats voor thematische schooltrajecten. Bij deze trajecten gaat CultuurPrimair uit van SLO-leerdoelen en vormt scholing van leerkrachten door de instellingen een belangrijk onderdeel. Daarnaast zet Artiance in op visie en draagvlak bij scholen door inzet van De Cultuur Loper, begeleid door speciale coaches en al actieve cultuurcoaches. Hierbij wordt ook extra aandacht gegeven aan de mogelijkheden die de site van De Cultuur Loper biedt aan scholen. Leerkrachten kunnen op de website nu ook reviews geven en zelf dingen toevoegen. Artiance schenkt veel aandacht aan de relatie met scholen op bestuurs- en directieniveau en de mogelijkheden om in contact te komen en aan die relatie te werken.

CultuurPrimair zet met de lokale pabo een Culturij-traject op. Daarnaast sluit het project aan bij de provinciale samenwerking met de pabo’s en het kunstvakonderwijs vanuit Plein C. Plein C ondersteunt ook bij de monitoring en evaluatie en gaat diverse metingen uitvoeren naar de verankering van cultuureducatie op scholen en de aansluiting tussen cultuur en onderwijs.