Kunstkracht 10: Cultuureducatie met Kwaliteit in het Westland

Goede cultuureducatie, vindt Cultuurweb Westland, stimuleert de creativiteit, draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en dient dan ook bereikbaar te zijn voor alle leerlingen. Uitgangspunt is dat in 2020 de meeste scholen óf een Basiscultuurprofiel óf een Kunst&Cultuurprofiel hebben, waarmee cultuureducatie is ingebed in het Westlandse onderwijs.

Cultuurweb gaat daarom verder met de succesvolle icc-cursus en gaat de Kunstkracht 10-leerlijnen uitbreiden. Er is een intensieve samenwerking met het W&Tweb in oprichting (voor wetenschap & technologie). Voor de deskundigheidsbevordering van leerkrachten komt er een nieuw, modulair cursussysteem. Cultuurweb blijft individuele coaching van icc’ers en teamtrainingen voor leerkrachten organiseren. En er komt aandacht voor co-teaching met leerkrachten en individuele coaching en cursussen voor educatief medewerkers.

Samen sterk

Kennisdeling is er via de eigen website, de CultuurCourant, de Kunst & School-conferentie en diverse netwerken. Nieuw is de samenwerking met INHolland Den Haag en Codarts, om ook in te zetten op de creatieve ontwikkeling van studenten.