...van A naar Beter Cultuuronderwijs

Scholen en culturele instellingen moeten zelf vorm kunnen en wíllen geven aan cultuuronderwijs dat aansluit bij het curriculum. Daarvoor moeten ze hun onderlinge relatie versterken. Hart gaat 28 scholen, en ook culturele instellingen begeleiden bij dit verandertraject. Daarnaast zet de stichting intervisiebijeenkomsten, trainingen en coaching in voor deskundigheidsbevordering.

Cultuureducatie is onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda. Conservatoriumstudenten dragen met stages bij aan de uitvoering van Muziek Lab van Hart. Hierin werken scholen aan een visie op muziek en aan een muziekleerlijn. Pabostudenten kunnen hun onderzoeksstage doen over cultuureducatie bij een CmK-school.

Thematafels

Onderwijsnetwerken, bijeenkomsten en 'thematafels', waarbij onderwijs en cultuur samenwerken aan een vraagstuk, faciliteren kennisdeling. De evaluatietool voor het CultuurMenu krijgt een update en er komen nul- en vervolgmetingen bij de deelnemende scholen.