nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Jong & Oud in de wijk

Stichting Het Generatiehuis initieert het project Jong & Oud in de wijk in samenwerking met Stichting Amaryllis. Het Generatiehuis stelt zich ten doel met verschillende professionele kunstenaars duurzaam cultureel aanbod op diverse locaties in Leeuwarden te ontwikkelen. Welzijnsorganisatie Amaryllis faciliteert zes wijkteams en twee dorpenteams in de gemeente Leeuwarden. Amaryllis en Het Generatiehuis willen met ontwikkeltraject Jong & Oud in de wijk de actieve cultuurdeelname in de gemeente stimuleren. De overkoepelende ambitie is om cultuurparticipatie een structurele plek te geven binnen het Ontmoeten & Meedoen-programma voor dagbesteding.

Het concrete eindresultaat van het project is dat circa vierhonderd wijkbewoners hebben deelgenomen aan de presentaties van alle kunstdisciplines (muziek, beeldend, dans en theater). Verder hebben vier wijk- en dorpskamers een structurele wekelijkse culturele programmering, met tenminste twee verschillende kunstdisciplines. Kennisdeling krijgt vorm door ervaringen te delen met partners als LKCA en NHL-Stenden.