Cultuureducatie met Kwaliteit Amersfoort 2017-2020

Scholen in de Kunst (SidK) stelt samenwerking tussen scholen en culturele instellingen centraal. Scholen hebben daarbij de financiële en inhoudelijke regie.

Ambities

Scholen kiezen zelf voor een ambitieniveau, waaraan ze zich voor één of twee jaar verbinden. De kern van ambitieniveau 1 is kennismaken met kunst en cultuur. Scholen krijgen van verschillende instellingen een breed keuzemenu en sluiten een partnerschap met een culturele instelling. In ambitieniveau 2 staat verdiepen centraal. Scholen ontwikkelen doorlopende leerlijnen en zetten in op deskundigheidsbevordering en wijkgericht werken. Ambitieniveau 3 draait om het intensiveren en uitvoeren van doorlopende leerlijnen. Ook intensiveren scholen deskundigheidsbevordering, wijkgericht werken, vakoverstijgend werken en talentontwikkeling.

In elk ambitieniveau bezoeken leerlingen één keer per jaar een theater en volgen scholen en culturele instellingen een flankerend programma met icc-trainingen, een icc-netwerk en de Conferentie Cultuuronderwijs.