Cultuureducatie met Kwaliteit Deventer

Kunstcircuit liet tien pilotscholen in Deventer succesvol werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. De schoolteams, icc’er en directeuren ontwikkelden een visie op cultuureducatie en omarden de werkwijze 'procesgericht leren'. Aan het intensieve vervolgtraject mogen als eerste de besturen en scholen meedoen die cultuureducatie aantoonbaar een vaste plek willen geven in het curriculum, en die nagedacht hebben over hun visie.

Traject

De probleemstelling luidt: hoe kunnen we de kwaliteit van cultuureducatie op scholen met ambitie verbeteren én behouden? Er zijn acht doelstellingen, waaronder: samenwerking tussen scholen en instellingen bij de verdieping en borging van doorlopende leerlijnen. En: een blijvende focus op het creatieve proces. Het traject voor de dertien nieuwe scholen bestaat uit: een voortraject (voor keuzes en afspraken), de training procesgericht werken, ‘vrienden maken’ (leerkrachten en kunstdocenten geven kunstlessen en ontwikkelen de leerlijn), een training verdere visieontwikkeling (en opname in het schoolplan), ‘vrienden houden’ (leerkrachten geven zelf, met coaching, de lessen) en borging.

Netwerkorganisatie

In Cultuureducatie met Kwaliteit Deventer werkt Kunstcircuit op bestuursniveau, directie- en leerkrachtniveau samen met het onderwijsveld. De stedelijke cultuuraanbieders werken onderling samen in het Innovatieteam Cultuuraanbieders Deventer. Daarnaast zijn er op verschillende niveaus plannen voor samenwerking met pabo’s en het kunstvakonderwijs.