Samen voor rijk cultuuronderwijs in de polder

In Haarlemmermeer vormt het Kunstmenu, waarbij scholen subsidie van de gemeente krijgen voor activiteiten, de basis voor cultuureducatie. Een groep 'voorloperscholen' en culturele instellingen gaat de komende jaren werken aan integratie van cultuureducatie in het totale curriculum en aan meerjarige samenwerking. Pier K zet CmK-coaches in op deze voorloperscholen en investeert extra in deskundigheidsbevordering.

Voor de overige deelnemende scholen gaat Pier K de bestaande themapakketten verder uitbreiden en beter op elkaar laten aansluiten. Met de pakketten werken scholen aan deskundigheidsbevordering voor groepsleerkrachten. Op verzoek van de scholen, komt er ook meer aandacht voor media en digitale hulpmiddelen. Pier K organiseert verder voor alle scholen en instellingen bijeenkomsten over cultuuronderwijs.

Samenwerking

Om de samenwerking tussen culturele instellingen te verbeteren kijkt Pier K de komende periode behalve naar inhoud ook naar zaken als organisatie, pr en deskundigheid. Samenwerking met kunstvakonderwijs en pabo’s pakt Pier K provinciaal op in samenwerking met Plein C.