Onderwijs van nu voor het talent van morgen

Met ‘Onderwijs van nu voor het talent van morgen’ begeleidt Kunstbedrijf Arnhem (KBA) 24 scholen. Doel is om cultuureducatie in het schoolplan te verwerken en de kunsten in te bedden in het bredere kader van 21e-eeuwse vaardigheden. De visie en vraag van de school is daarbij leidend. Daarnaast moet het programma leerkrachten deskundiger maken. KBA brengt bovendien scholen en culturele instellingen met elkaar in contact voor duurzame samenwerking. KBA zorgt daarbij voor procesbegeleiding en ontwikkelteams op de scholen.

Samenwerking

KBA werkt samen met vier schoolbesturen, met directies, icc'ers en leerkrachten. Met HAN Pabo wordt een vakgroep ‘specialisten cultuureducatie’ opgericht en met ArtEZ een groter samenwerkingsverband voor kennisuitwisseling en activiteiten. Voor kennisdeling komen er verder een ontwikkelkring CMK, icc-netwerkbijeenkomsten en een denktank cultuureducatie.