Cultuurkwadraat: over Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland

De nieuwe stichting Cultuurkwadraat gebruikt De Cultuur Loper om concrete en blijvende resultaten te realiseren op scholen in Zeeland. Doel is de inbedding van cultuureducatie, zowel in het beleid als in de dagelijkse praktijk van scholen.

Loket

Cultuurkwadraat wil een duidelijk loket voor cultuureducatie zijn, voor heel Zeeland. De organisatie biedt scholen en schoolbestuurders ondersteuning. Dat doet ze in samenwerking met de regionale centra voor cultuureducatie, die de programmering en organisatie van cultuurprogramma’s blijven verzorgen.

Om de Zeeuwse cultuureducatie te verbeteren gaat Cultuurkwadraat werken met twee uitvoeringsprogramma’s: Kunstkwaliteit en Onderwijskwaliteit.