info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Maatwerktraining schriiven en social media vaardigheden erfgoedveld Oldambt

Het Cultuurhistorisch Centrum (CHC) Oldambt is een onafhankelijke organisatie die wordt bestuurd door de Stichting Geschiedschrijving Oldambt. De stichting draagt zorg voor verschillende activiteiten zoals het beheren van een beeldbank, het organiseren van lezingen en het verzorgen van een pagina in de huis-aan-huis verspreide gemeentekrant De Oldambtster over cultuurhistorie.

De stichting wil de vrijwilligers van het CHC en van de samenwerkingsorganisaties een intensieve maatwerktraining aanbieden in effectief en aantrekkelijk schrijven. De training zal verzorgd worden door de Schrijversvakschool in Groningen. Door de schrijfkwaliteiten van de vrijwilligers te verbeteren en hun vaardigheden te vergroten kunnen zij zich meer toespitsen op gericht, wervend en begrijpelijk schrijven.

Naast de schrijftraining zal ook een maatwerktraining social media management worden gegeven om over de activiteiten te communiceren en bestaande en nieuwe doelgroepen aan te spreken.