Cultuureducatie met Kwaliteit Amsterdam 2017-2020 Verdiepend en integrerend Cultuuronderwijs

In Amsterdam betaalt de gemeente muzieklessen voor vrijwel alle scholen. Met LeerlijnenLabs stimuleert MOCCA scholen om ook andere leerlijnen vorm te geven, samen met culturele partners. MOCCA houdt zich vooral bezig met beeldende disciplines, partners Aslan Muziekcentrum en Leerorkest met de leerlijnen muziek.

Regie

Scholen willen graag meer vakoverstijgend en multidisciplinair werken. In de nieuw te vormen leerlijnen voor film/media, theater/dans en musea/erfgoed werken ze samen met clusters van culturele instellingen. De regie ligt bij de scholen en die hebben steeds één vast aanspreekpunt: het Filmmenu, de Stadsschouwburg of het Amsterdam Museum. Deze opzet moet ook zorgen voor een goede afstemming van het aanbod.

Verbinding en deskundigheid

Ook voor de bestaande leerlijnen zet MOCCA in op zoveel mogelijk (dwars)verbanden. Voor deskundigheidsbevordering komen er: trainingen op maat, scholing in het beoordelen van kwaliteit van cultureel aanbod en een pilot voor co-teaching. Dit gaat in nauwe samenwerking met de pabo’s en het kunstvakonderwijs. Voor kennisdeling komen er buddyprogramma’s en bijeenkomsten.