nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Hoe werkt het?

Je aanvraag is ingediend, wat gebeurt daarna?

Stap 1 Bevestiging van je aanvraag  
Nadat je je aanvraag digitaal verstuurd hebt ontvang je direct een bevestiging per mail.

Onze programmamedewerkers bekijken je aanvraag. Als je aanvraag compleet is en aan de voorwaarden voldoet wordt hij in behandeling genomen.

  • Bij regelingen waarvoor je doorlopend aan kunt vragen proberen wij je binnen 14 dagen te laten weten of je aanvraag in behandeling wordt genomen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Bij regelingen met één uiterlijke indiendatum (een tenderregeling) proberen wij je binnen 14 dagen na de deadline te laten weten of je aanvraag in behandeling wordt genomen.    

Stap 2 Beoordelen van je aanvraag 
Je aanvraag wordt nu inhoudelijk beoordeeld.

  • Aanvragen tot en met € 25.000,- worden vrijwel altijd beoordeeld door interne adviseurs van het Fonds.
  • Voor aanvragen hoger dan € 25.000,- schakelt het Fonds een adviescommissie in. Hierin zitten specialisten uit het veld van cultuurparticipatie en cultuureducatie.

De interne adviseurs of de adviescommissie beoordelen of je aanvraag voldoet aan de criteria van de regeling. Daarna brengen ze advies uit aan het bestuur van het Fonds over het wel of niet honoreren van je aanvraag.

Het bestuur volgt bijna altijd het advies van de commissie op.

Let wel. Het kan voorkomen dat, omdat het subsidieplafond van de regeling is bereikt voordat je aanvraag voor inhoudelijke beoordeling naar de adviescommissie kan gaan, je aanvraag niet inhoudelijk meer beoordeeld wordt en je een afwijzing zonder beoordeling ontvangt. Door duidelijk en op tijd aan te geven wanneer het subsidieplafond in zicht komt proberen we deze situaties te vermijden. 

Stap 3 Besluitvorming
Meestal hoor je binnen 13 weken of je aanvraag wordt gehonoreerd. Op de site bij de regeling vind je de reactietermijn die bij jouw regeling hoort.

Bij een honorering vind je in de beschikking de hoogte van het toegekende bedrag en informatie over de verdere procedure. Helaas moeten we ook aanvragen afwijzen. In de beschikking lees je waarom.

 

Na een positief besluit

Stap 1 Aan de slag!
Gefeliciteerd! Je aanvraag is gehonoreerd en je kunt aan de slag met de uitvoering. Maar we houden graag contact. Wij vragen je ons logo te plaatsen op drukwerk of online uitingen. Heb je mooie foto's of nieuwtjes over je project? Dan ontvangen we die graag via communicatie@cultuurparticipatie.nl

Ook blijven we graag in contact via sociale media en delen we online verhalen over je project. Hashtags waarmee we projecten zichtbaar maken, zijn onder meer #cultuurmaken #cultuurmakers #cultuurparticipatie #cultuureducatie.

 

Zeg het voort

Lees hier meer over het logogebruik en andere communicatiezaken

Bekijk de communicatierichtlijnen

Stap 2 Verantwoorden
Als je project is gehonoreerd, dan ontvang je via Mijn Fonds een subsidiebeschikking. Hierin staat alle relevante informatie over de verantwoording van je project. Deze informatie is leidend.

Daarnaast gelden de algemene regels van het landelijke Uniform Subsidiekader (USK). 

Algemene richtlijnen

  • Je bent verplicht tussentijdse wijzigingen in je project altijd tijdig te melden aan het Fonds.
  • Overige subsidievoorwaarden die in je subsidiebeschikking vermeld staan, dienen te worden nageleefd.

Heb je vragen over je verantwoording? Neem dan contact op met de contactpersoon die vermeld staat in je subsidiebeschikking.