nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

16 november 2021

Kamerbrief over toezeggingen cultuur

Possibilize- senistivity walk the line/ TOF, Jessie Kamp
Possibilize- senistivity walk the line/ TOF, Jessie Kamp

Toezeggingen cultuur ook voor doelgroepen van het Fonds

Vandaag verstuurde demissionair minister van Engelshoven een brief naar de kamer met daarin een update over de stand van zaken rondom een aantal moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur. Dit in aanloop naar het Wetgevingsoverleg  Cultuur (ook wel begrotingsdebat cultuur genoemd) op maandag 22 november. 

In de kamerbrief worden een aantal zaken benoemd die rechtstreeks van invloed zijn op de zaken die via het Fonds voor Cultuurparticipatie verlopen. Zoals extra ondersteuning van de amateurkunst met € 2,5 miljoen en het versterken van het programma Samen cultuurmaken met € 5,- miljoen. Met dit laatste wil de minister ervoor zorgen dat er juist ook in de komende herstelperiode aandacht blijft voor verbinding tussen het sociale en culturele domein en de bijdrage die dit kan leveren om negatieve effecten van de corona-pandemie te bestrijden. En zo te laten zien hoe cultuurparticipatie kan bijdragen aan de veerkracht en weerbaarheid van mensen. Dit zijn, zoals meerdere punten in de Kamerbrief concrete adviezen voor het volgend kabinet.

Daarnaast worden de instellingen die een positief advies hadden gekregen op hun aanvraag voor de meerjarige instellingssubsidie  2021-2024 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie maar oorspronkelijk vanwege bereiken budget buiten de boot vielen, voor een tweede jaar alsnog financieel ondersteund. Hier is budget voor gevonden.

"Ondanks de aanleiding ben ik blij met de voorgenomen ophoging van het budget van Samen Cultuurmaken, continuering van de steun aan amateurkoepels én de extra steun aan de zogenoemde B-instellingen. "

Hedwig Verhoeven directeur-bestuurder
Cynthia Dekker
Cynthia Dekker Communicatiemanager